KURUMSAL

HAKKIMIZDA Birim Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi sektörel gelişimin tüm aşamalarını başarı ile tamamlamış ; bugün sektörde deneyimleri ile lider koltuğuna oturmuş birkaç kuruluştan birisidir. Birim Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi sektörel deneyimlerini akademik süzgeçten geçirip sahada kullanabilen, işyeri hekimi ,iş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personelinin bir arada tam uyum ile çalışabilmesine özen gösteren, yasal mevzuatın yüklediği sorumlulukları eksiksiz yerine getiren misyonu ile her geçen gün hizmet ağını genişletmektedir. İşyeri ortamında tehlikeleri eksiksiz tespit etmeyi hedefleyen kuruluşumuz işyerinin faaliyet konusuna uygun iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yapmaktadır. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimimizle işyerinde tehlikelerin oluşturabileceği riskleri hesaplayan ; kişisel maruziyet ölçümleri,ortam ölçümleri,makina ve ekipmanların periyodik mauyeneleri gibi objektif ölçümleri de kulllanarak yasal mevzuat doğrultusunda ve işyeri fiziki koşullarını da gözeterek çözüm önerilerini sunmayı işimizin omurgası olarak kabul etmektedir. AMACIMIZ İş güvenliği politikalarının çalışanlar tarafından öğrenilmesi temel koşuldur. Başta sosyal sorumluluk bilincinde, en az batı standartlarında olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye'de etik değerleri koruyarak ve savunarak iş sağlığı ve güvenliği hizmet sektöründe yerimizi almak, vuku bulan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeni ile risk altında üreten ve çalışan insan kaynaklarımız korumak, her yıl milyarlarca liraya varan ülke kayıplarını önlemeye çalışmaktır. Ve bunu toplam kalite kavramı içinde gerçekçi, uygulanabilir, ölçülebilir ve sonuç odaklı yöntemlerle başarmaktır. Gerek işverenin gerekse işçinin yükümlülüklerinin bilincine varmasını sağlamak, bu bilinçle yerine getirilen tüm mercilere ve ülke ekonomisine sağlayacağı yararşarı ortaya koymaktır.

Hizmet Gruplarımız
 • İş Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı Hizmetleri
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yangın Güvenliği ve Eğitimi
 • İlkyardım Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı
 • Sağlık Güvenlik Dokümanı/Planı
 • Sağlık Gözetimi ve Muayeneleri
 • İş Güvenliği Ortam Ölçümleri
 • İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri